Jo Wolfgang: een volleybalnaam leeft voort

Op 30 mei 2009, tijdens het 60 jarig bestaan van VC Sarto, werd de oprichting van het ‘Jo Wolfgang Fonds’ wereldkundig gemaakt. Voornaamste doel van het Fonds is om het jeugdvolleybal in Tilburg verder te ontwikkelen en financieel extra te ondersteunen.

Met de oprichting van het Fonds leeft de naam voort van één van de bekendste personen uit de Tilburgse volleybalhistorie: Jo Wolfgang. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en bloei van het volleybal in Tilburg en wijde omgeving.

Het Jo Wolfgang Fonds is met succes 6 jaar actief geweest. Er zijn volleybalprojecten van VC Sarto, VC Triade, VC Dunamis, STV en VC Voko gesteund. Na 9 jaar is de Facebook pagina afgesloten. Er kan niet meer gedoneerd worden en er kunnen ook geen aanvragen meer worden gedaan.

Wij danken iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het succes van het Jo Wolfgang Fonds.

Rob Giesberts
Ans Scholten
Jan van den Broek


Jo Wolfgang heeft gedurende vele jaren bijgedragen aan de ontwikkeling en bloei van het volleybal in Tilburg. Lange tijd was Jo trainer van VC Sarto Heren 1. Daarnaast coachte en trainde hij ook andere teams van zowel VC Sarto als VC Odulphus.

Behalve voor het Tilburgse volleybal, maakte Jo Wolfgang zich ook zich verdienstelijk bij de Nevobo door het trainen van Districtteams.

Voor zijn verdiensten ontving Jo onder meer het erelidmaatschap van VC Sarto.

Jo Wolfgang overleed (bijna 66 jaar oud) op 12 maart 2009 in Thailand. Met de instelling van het Jo Wolfgang Fonds houden wij zijn naam in ere als een van de drijvende krachten achter het (jeugd)volleybal in Tilburg.


Contactgegevens: Jo Wolfgang Fonds, p/a Jan van den Broek, Korenbloemstraat 153, 5025 PP Tilburg
E-mail: jnvandenbroek07@gmail.com of ans.scholten@gmail.com